CA EN FR ES

 

NAUESTRUCH. CRIDA DE RESIDÈNCIES DE LA LíNIA D'ARTS DE NOUS MITJANS I PERFORMANCE 2023-24

ATENCIÓ!!! Allarguem la data de presentació de projectes fins el 16 d'abril a les 24h

Fotografia de l'activitat

INFORMACIÓ DE LES RESIDÈNCIES D’ARTS PERFORMÀTIQUES (NAUESTRUCH) 2023 - 2024

B. LÍNEA D’ARTS DE NOUS MITJANS I PERFORMANCE.

Període residències de setembre 2023 a juliol 2024

Data límit de recepció de projectes: 14/04/2023 a les 24 h

Des del 2010, NauEstruch és l'àrea de la Fàbrica de Creació d'Arts en Viu L'Estruch especialitzada en arts performàtiques. Com a tal, NauEstruch constitueix un espai únic en el context de les arts visuals al nostre país. NauEstruch ofereix recursos materials i teòrics per a la investigació i desenvolupament de projectes vinculats a les pràctiques performàtiques. Actualment, NauEstruch compta amb dues línies a la seva crida de producció: una orientada a propostes de pràctiques performàtiques provinents del context de les arts visuals i una altra per a propostes de pràctiques performàtiques relacionades amb l’ús de mitjans tecnològics.

Quins són els objectius de les residències d’arts performàtiques de Nauestruch?
• El suport a les arts en viu vinculades a les pràctiques performàtiques i el suport a la recerca, la innovació i el desenvolupament d’aquest àmbit creatiu.
• Constituir un espai d'intercanvi comunitari entre les artistes i performers nacionals i internacionals en residència i les artistes sabadellenques, el seu context cultural i la seva ciutat.
• Fomentar aquells territoris artístics interdisciplinaris, híbrids, liminars i col·laboratius que troben en el cos, l’acció, l’esdeveniment i l’escena el seu material principal de treball.

B. LÍNEA D’ARTS DE NOUS MITJANS I PERFORMANCE.
Quina és l’especificitat de nous mitjans i pràctiques performàtiques de Nauestruch?

Oferir espai de treball a l’Estruch, recursos per a la producció durant residència (veure llistat de recursos tecnològics) i espai d’exhibició final del projecte (sala 10, teatre o altres a determinar).

Quin és el seu període de residència?
Residències de dos mesos mínim (80 hores) i fins a tres mesos, podent-se iniciar el setembre del 2023, el gener o l’abril del 2024.

A qui va adreçat?
A artistes o col·lectius artístics provinents o vinculats a les arts de nous mitjans (arts multimedia i intermedia, recerca audiovisual, art sonor) amb proposta de creació relacionada amb les pràctiques performàtiques.

Què s’ofereix?

• Espai de treball, si és necessària la Sala d’assaig multimèdia a la Nau de Llevant de L’Estruch.
Més informació dels espais: <http://lestruch.sabadell.cat/espais>

• Medialab equipat amb material tecnològic <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qVZ6YIA4EMCjJidky1Xr_rhp7EmpR40L8RRI3PyrV6A/edit?usp=sharing> per a la producció de propostes performàtiques vinculades als nous mitjans.

• Allotjament opcional, amb cuina i lavabo a compartir (en règim d’habitació compartida per un màxim de quatre persones).

• Acompanyament del projecte artístic en residència per part de l’equip curatorial de NauEstruch i comissaris convidats.

• Accés al programa formatiu d’estudis de la performativitat, conferències i seminaris, impartits al llarg del trimestre de residència.

• Suport tècnic i econòmic per a la producció i exhibició del projecte artístic en residència a l’Estruch.

• Foment a la projecció i itinerància del projecte artístic produït en residència.

• Entorn de treball transdisciplinari i comunitari, i vinculació al context cultural i social de l’Estruch i de Sabadell.

Què es valora?
• La singularitat performàtica i tecnològica, la vocació experimental o transdisciplinar i la interpel·lació a la recerca en el context de les arts de nous mitjans. La utilització o desenvolupament de recursos de codi obert o l’innovació en el camp del media performance: 5 punts.
• La necessitat d’un ús intensiu i planificat del taller de treball, les infraestructures i serveis del centre al llarg del període de residència: 3 punts.
• La capacitat de vinculació de la proposta artística als recursos especifics de L’Estruch, a la seva comunitat artística o al context sabadellenc : 2 punts.
• L'interès i disponibilitat del sol·licitant per a formar part de les activitats formatives, relacionals i comunitàries de L’Estruch, programades els divendres tarda: 1 punt.
- No es valorarà cap proposta artística que no estigui vinculada a una dimensió performàtica.

Què comporta?
• Ús en els termes acordats i planificats del taller de treball assignat a l’artista o col.lectiu resident, la residència del qual en cap cas podrà ser d’una temporalitat menor a deu hores setmanals durant un mínim de vuit setmanes. En conclusió, tota residència d’aquesta línia no podrà ser mai menor de 80 hores de presencialitat a l’espai d’assaig multimedia.
• Compromís de participació en les activitats de formatives, relacionals i comunitàries de L’Estruch, programades els divendres tarda, així com d’aquelles reunions de residents que es requereixin.
• Retorn en forma d’exhibició o exposició del projecte d’arts performàtiques produït al final del període de residència, dins la programació NOW de NauEstruch.
• Inclusió del logotip de L'Estruch o menció amb la frase “amb el suport de l’Estruch de l’Ajuntament de Sabadell” en tots els documents de comunicació físics o digitals relacionats amb el projecte produït en residència a NauEstruch.
• L’incompliment de qualsevol d’aquests quatre punts serà motiu de suspensió de l’acord de residència.

Condicions de la cessió

Els artistes seleccionats en residència signaran un document que regularà la cessió de L’espai on hi constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, així com l’acceptació de la normativa d’ús, a més de la contrapartida que s’acordi a canvi de la residència de creació, si s’escau.

L’Estruch es reserva la possibilitat de modificar el calendari sol·licitat per tal d’organitzar el pla definitiu de residències. L’incompliment per part de la companyia o l’artista seleccionat d’aquests pactes deixaran sense efecte la cessió dels espais destinats a la residència.

Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix l’Estruch, consulteu www.lestruch.cat <http://www.lestruch.cat> o bé truqueu al telèfon 93 717 25 71.

Comissió de selecció
-Antonia Folguera, Barcelona Producció.
-Marc VIllanueva, Institut del Teatre.
-Òscar Abril Ascaso, curador de la NauEstruch.
-Òscar de la Fuente, tècnic de NauEstruch
-Almudena Manzanal, Club9.
-Mireia Llunell, Directora de l’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu.

Aquest jurat seleccionarà tres projectes per a aquesta línia d’arts de nous mitjans i performance: un projecte en residència per a la tardor de 2023, un projecte en residència per l’hivern de 2024 i un projecte en residència per a la primavera de 2024.

Els projectes seleccionats es faran públics el 3 de maig de 2023 al web de l’Estruch www.lestruch.cat <http://www.lestruch.cat>.

COM SOL·LICITAR LA RESIDÈNCIA
Empleneu la fitxa de sol·licitud.

 

 Data i Horari: 

De divendres 14 d'abril de 2023 a diumenge 16 d'abril de 2023

{IAS_icalendar}


 Lloc: 

L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu.
Adreça: c. de Sant Isidre, 140, 08208, Sabadell
Telèfon: 93 717 25 71
Web: L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu

planol


Com arribar-hi?

Més informació