CA EN FR ES

 

NAUESTRUCH. CRIDA DE RESIDÈNCIES DE LA LINEA D'ARTS VISUALS I PERFORMANCE 2023-24

ATENCIÓ!!! Allarguem la data de presentació de projectes fins el 16 d'abril a les 24h

Fotografia de l'activitat

INFORMACIÓ DE LES RESIDÈNCIES DE D’ARTS PERFORMÀTIQUES (NAUESTRUCH) 2023 - 2024
LÍNEA D’ARTS VISUALS I PERFORMANCE.

Període de residències setembre 2023 a juliol 2024

Data límit de recepció de projectes: 14/04/2023 a les 24 h

Des del 2010, NauEstruch és l'àrea de la Fàbrica de Creació d'Arts en Viu L'Estruch especialitzada en arts performàtiques. Com a tal, NauEstruch constitueix un espai únic en el context de les arts visuals al nostre país. NauEstruch ofereix recursos materials i teòrics per a la investigació i desenvolupament de projectes vinculats a les pràctiques performàtiques. Actualment, NauEstruch compta amb dues línies a la seva crida de producció: una orientada a propostes de pràctiques performàtiques provinents del context de les arts visuals i una altra per a propostes de pràctiques performàtiques relacionades amb l’ús de mitjans tecnològics.

Quins són els objectius de les residències d’arts performàtiques de Nauestruch?

• El suport a les arts visuals vinculades a les pràctiques performàtiques i el suport a la recerca, la innovació i el desenvolupament d’aquest àmbit creatiu.
• Constituir un espai d'intercanvi comunitari entre les artistes i performers nacionals i internacionals en residència i les artistes sabadellenques, el seu context cultural i la seva ciutat.
• Fomentar aquells territoris artístics interdisciplinaris, híbrids, liminars i col·laboratius que troben en el cos, l’acció, l’esdeveniment i l’escena el seu material principal de treball.

LÍNEA D’ARTS VISUALS I PERFORMANCE.

Quina és l’especificitat d’arts visuals i pràctiques performàtiques de Nauestruch?

Oferir taller individual de treball a la Nau Sud de l’Estruch i recursos per a la producció durant residència(veure llistat de recursos tecnològics) i espai d’exhibició final del projecte (sala, teatre, espai públic o altres a determinar).

Quin és el seu període de residència?
Residències de dos mesos mínim (80 hores) i fins a tres mesos, podent-se iniciar el setembre del 2023, el gener o l’abril del 2024.

A qui va adreçat?
A artistes o col·lectius provinents o vinculats a les arts visuals amb proposta de creació relacionada amb les pràctiques performàtiques.

Què s’ofereix?

· Taller de treball individual a la Nau Sud de L’Estruch.
Més informació dels espais: http://lestruch.sabadell.cat/espais
• Espai expositiu, sala o buc d’assaig, o escenari segons les necessitats en el desenvolupament, recerca, i/o exhibició del projecte artístic en residència.
• Allotjament opcional, amb cuina i lavabo a compartir (en règim habitació compartida per un màxim de quatre persones).
• Acompanyament del projecte artístic en residència per part de l’equip curatorial de NauEstruch i comissaris convidats.
• Accés al programa formatiu d’estudis de la performativitat, conferències i seminaris, impartits al llarg del trimestre de residència.
• Suport tècnic i econòmic per a la producció i exhibició del projecte artístic en residència a l’Estruch.
• Foment a la itinerància del projecte artístic produït en residència en col.laboració amb el festival ARTefACTe de Club9.
• Foment a la projecció del projecte artístic produït en residència en col.laboració amb el programa Concèntric de La Capella.
• Entorn de treball transdisciplinari i comunitari, i vinculació al context cultural i social de Sabadell.

Què es valora?
• La singularitat artística i performàtica, la vocació experimental i transdisciplinar o la interpel·lació a àmbits extra artístics de la proposta: 5 punts.
• La necessitat d’un ús intensiu i planificat del taller de treball, les infraestructures i serveis del centre al llarg del període de residència: 3 punts.
• La capacitat de vinculació de la proposta artística als recursos específics de L’Estruch, a la seva comunitat artística o al context sabadellenc : 2 punts.
• L'interès i disponibilitat del sol·licitant per a formar part de les activitats formatives, relacionals i comunitàries de L’Estruch, programades els divendres tarda: 1 punt.
- No es valorarà cap proposta artística que no estigui vinculada a una dimensió performàtica.

Què comporta?
• Ús en els termes acordats i planificats del taller de treball assignat a l’artista o col.lectiu resident, la residència del qual en cap cas podrà ser d’una temporalitat menor a deu hores setmanals durant un mínim de vuit setmanes. En conclusió, tota residència d’aquesta línia no podrà ser mai menor de 80 hores de presencialitat al taller.
• Compromís de participació en les activitats de formatives, relacionals i comunitàries de L’Estruch, programades els divendres tarda, així com d’aquelles reunions de residents que es requereixin.
• Retorn en forma d’exhibició o exposició del projecte d’arts performàtiques produït al final del període de residència, dins la programació NOW de NauEstruch.
• Inclusió del logotip de L'Estruch o menció amb la frase “amb el suport de l’Estruch de l’Ajuntament de Sabadell” en tots els documents de comunicació físics o digitals relacionats amb el projecte produït en residència a NauEstruch.
- L’incompliment de qualsevol d’aquests quatre punts serà motiu de suspensió de l’acord de residència.
Condicions de la cessió

-Els artistes seleccionats en residència signaran un document que regularà la cessió de l’espai, on hi constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, així com l’acceptació de la normativa d’ús, a més de la contrapartida que s’acordi a canvi de la residència de creació, si s’escau.

-L’incompliment per part de la companyia o l’artista seleccionat d’aquests pactes deixaran sense efecte la cessió dels espais destinats a la residència.

-L’Estruch es reserva la possibilitat de modificar el calendari sol·licitat per tal d’organitzar el pla definitiu de residències.

Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix l’Estruch, consulteu www.lestruch.cat o bé truqueu al telèfon 93 717 25 71.

Comissió de selecció

-Marc Vives, Barcelona Producció,
- Isil Sol Vil,MATERIC.ORG
-Oscar Abril Ascaso, Curador de NauEstruch.
-Almudena Manzanal, Club9.
-Mireia Llunell, Directora de L’Estruch, fàbrica de creació de les arts en viu.

Aquest jurat seleccionara nou projectes per a aquesta línia d’arts visuals i performance: tres projectes en residència per a la tardor de 2023, tres projectes en residència per l’hivern de 2024 i tres projectes en residència per a la primavera de 2024.ç

Els projectes seleccionats es faran públics el 3 de maig de 2023 al web de l’Estruch www.lestruch.cat .

COM SOL·LICITAR LA RESIDÈNCIA
Empleneu la fitxa de sol·licitud.


 Data i Horari: 

De divendres 14 d'abril de 2023 a diumenge 16 d'abril de 2023

{IAS_icalendar}


 Lloc: 

L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu.
Adreça: c. de Sant Isidre, 140, 08208, Sabadell
Telèfon: 93 717 25 71
Web: L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu

planol


Com arribar-hi?

Més informació