CA EN FR ES

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA LOCAL DE RESIDÈNCIES D’ARTS ESCÈNIQUES DE L’ESTRUCH, FÀBRICA DE CREACIÓ DE LES ARTS EN VIU

 

Període de residències del 7 d’octubre de 2024 al 26 de juliol de 2025.

Fàbrica de tints durant gairebé cent anys, és ara un centre de creació artística públic. Inaugurat l'any 1995 fou el primer centre de creació artística de Catalunya.

L'Estruch, Fàbrica de creació de les arts en viu, és un equipament municipal de Sabadell que disposa de diferents espais de residències multidisciplinàries adequades pel treball d’interpretació i moviment . Ofereix crear en un espai de treball amb comunitat artística i amb sales de diverses mides que es comparteixen en diferents franges horàries amb altres companyies.

L'Estruch té com a missió facilitar la creació i fomentar la xarxa per aconseguir una sostenibilitat en l'àmbit creatiu dels projectes que acull en residència, donant el temps i l'espai perquè això sigui possible i reivindicant així, la dignificació d'aquests processos i dels seus creadors i creadores locals.

Definició

Aquestes bases defineixen la convocatòria de les residències d’arts escèniques pel període del 7 d’octubre de 2024 al 26 de juliol de 2025. Aquesta convocatòria va destinada a projectes de teatre, circ, dansa, per artistes i companyies o entitats no professionals (locals i comarcals) siguin emergents o consolidades.

Aquestes bases defineixen dues modalitats de residència artística en sala d’assaig (sense exclusivitat):

Modalitat A) Residència de Creació: del 7 d’octubre del 2024 al 26 de juliol del 2025.

Modalitat B) Residència de formació: del 7 d’octubre de 2024 al 26 de juliol del 2025.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 3 de juny de 2024.
 • Recepció de sol·licituds: fins al 15 de juliol a les 23:59 h.
 • Publicació de la resolució de la convocatòria: 16 de setembre de 2024.

Resolució

Es farà pública al web i a les xarxes socials de l’Estruch el 16 de setembre de 2024.

Requisits

Per poder optar a ser resident local de l’Estruch es requereix:

 • Ser un artista o una companyia local o comarcal 
 • Desenvolupar l’activitat artística no professional.

L’Estruch ofereix

 • Cessió de sales d’assaig. Podeu consultar el tipus d’espais en aquest enllaç.
 • Acompanyament durant la residència segons necessitats del projecte.
 • Assistir de forma gratuïta als assajos oberts programats al centre.
 • Equip de so a les sales 1, 2,3 i 9 
 • Accés fàcil en vehicle exclusivament per a càrrega i descàrrega del material.
 • Una trobada presencial amb la comunitat de residents locals a l’inici de la temporada  junt amb l’equip de l’Estruch.

Compromís dels residents

 • Fer constar obligatòriament en tots els materials de difusió i web del projecte seleccionat:
  • El logotip del centre acompanyat de la frase: Amb el suport de
  • O la frase: amb el suport de l’Estruch de l’Ajuntament de Sabadell.
 • Presentació d’un dossier amb l’explicació del projecte a desenvolupar que inclogui: fitxa artística, objectius del treball a realitzar, calendari i possibles dates i espais de presentació. 
 • Participar en el programa de mediació de l’Estruch: programa educatiu, activitat de relació entre artistes residents, i altres accions a acordar amb el centre.
 • Obrir els assaigs o la formació a la resta de la comunitat de l’Estruch prèviament acordats amb el centre.
 • Respectar els horaris de treball de l’equipament i personal del centre.
 • No utilitzar material tècnic del centre sense presència dels responsables tècnics de l’Estruch.
 • Tractar amb cura l'equipament i materials de les instal·lacions dels espais on es duen a terme les intervencions creatives. En cas de trencament o mal ús de les instal·lacions i el seu entorn, es farà càrrec íntegrament de la seva reposició.
 • Correspondre a la tramitació administrativa requerida.

Sol·licitud de residència

Cal emplenar el formulari habitual de sol·licitud que trobareu a la web de l’Estruch (en el cas de presentar més d’un projecte  caldrà emplenar una sol.licitud per cada projecte)..

Serà imprescindible enviar per correu electrònic a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. un dossier general del projecte o projectes a desenvolupar  amb una extensió màxima de 10 pàgines. Ha d’incloure:

 • Títol del projecte o projectes
 • Sinopsis/ Breu descripció 
 • Equip tècnic i artístic 
 • Intenció o motivació artística de la residència
 • Metodologia de treball
 • Breu currículum de la companyia o artista
 • Opcional: enllaç a vídeo on es pugui veure treballs anteriors de la companyia/ artista o tast del treball en curs 
 • Des de l’Estruch no es podran assumir més de 4 projectes per entitat en la modalitat de creació i 3 en la de formació
 • Les companyies podran demanar la possibilitat de fer la presentació o estrena del seu projecte al teatre de l’Estruch i des de l’equip de l’estruch s’escollirà un projecte anual amb aquesta finalitat tenint en compte a l’hora de seleccionar-lo: celebracions efemèrides o aniversaris de la companyia o entitat, col.laboració entre diferents entitats o companyies o que sigui una estrena de l’espectacle a Sabadell.

Valoració dels projectes

Des de l’equip de l’Estruch es valorarà la viabilitat tècnica i la disponibiltiat d’espai per acollir  els projectes presentats. L’equip està format per:

Mireia LLunell, directora de l’Estruch, Fàbrica de creació de les arts en viu.

Salut Tarruell, tècnica de gestió d’arts escèniques de l’Estruch, Fàbrica de creació de les arts en viu.

Mayi Beobide, tècnica de gestió d’arts escèniques de l’Estruch, , Fàbrica de creació de les arts en viu.

Anna Cornet, administració i planning de l’Estruch

Marc Sabater, responsable de comunicació de l’Estruch

També es tindrà en compte:

 • L’interès artístic de la proposta.
 • La viabilitat del projecte.
 • Que hi hagi paritat de gènere a l’equip artístic i tècnic.
 • Que els requisits escenogràfics i tècnics del projecte s'adeqüin a les possibilitats de l’Estruch.
 • Que el projecte tingui complicitats amb altres entitats, concursos, festivals o altres, o la voluntat d’establir una estratègia per aconseguir-les.
 • En el camp de la formació, que les activitats siguin gestionades des d’una entitat donada d’alta al registre d’associacions de la generalitat i que no tinguin afany de lucre.

Es vetllarà perquè entre els projectes seleccionats hi hagi:

 • Trajectòries artístiques diverses (consolidades/emergents)
 • Diversitat en el tipus de tècniques i formats.
 • Equitat entre les disciplines artístiques en residència.

Cessió dels espais

Les companyies o artistes seleccionats en residència local signaran un document que regularà la cessió de l’espai on constaran: el calendari, els horaris i les sales cedides, així com l’acceptació de la normativa d’ús i el detall de la contrapartida que s’acordi a canvi de la residència de creació, si s’escau.

L’Estruch es reserva la possibilitat de modificar el calendari sol·licitat per tal d’organitzar el pla definitiu de residències. L’incompliment per part de la companyia o l’artista seleccionat d’aquests pactes deixaran sense efecte la cessió dels espais destinats a la residència. Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix l’Estruch, consulteu www.lestruch.cat  o bé truqueu al telèfon 93 717 25 71 (Salut Tarruell) o envieu un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

MODALITAT A) Residència d’Investigació i creació

Adreçada a persones físiques, col·lectius i companyies o entitats d’arts escèniques que vulguin desenvolupar un treball de creació.

Durada

 1. Les residències de creació tindran una durada i adjudicació de dies i hores setmanals segons necessitats del projecte i disponibilitat dels espais i es podrà valorar la renovació una vegada finalitzat el període acordat.
 2. L’Estruch no podrà assumir més de 4 projectes de creació per entitat
 3. Caldrà emplenar una sol·licitud per cada projecte en el cas de les entitats que presenten més d’un projecte a desenvolupar a l’Estruch.
 4. La residència s’estableix en un horari acordat en blocs de 2 h (de dilluns a dissabte). i no es podrà modificar l’horari si no és per una causa justificada Aquests blocs no han de ser obligatòriament consecutius.

Període

Del 7 d’octubre del 2024 al 26 de juliol del 2025. 

En emplenar la sol·licitud cada projecte haurà d’especificar el calendari preferent, però les dates definitives s’acordaran posteriorment entre les dues parts.

Espais disponibles

Sales d’assaig (d’ús no exclusiu):

Sala 1,2,3,9 (mides: entre 95 i 250 m2 terra de fusta amb equip de so fix)

Sala, 6, 7 (mides entre 42 i 52 m2 terra de panot sense equip de so fix)

Dotació tècnica de les sales

 • Equip de so amb entrada minijack.
 • Material de videoprojecció (segons disponibilitat).
 • Es prioritzarà la sala 1 (amb linòleum) i la sala 9 ( amb miralls) per als assaigs de teatre de cos, moviment i dansa, donat que tenen millors condicions per a la pràctica d’aquesta disciplina. 


Modalitat B) Residència de formació

Adreçada a col·lectius i entitats d’arts escèniques que dins els seus objectius es contempla la formació sense ànim de lucre com a un dels pilars fonamentals.

Durada

 1. La durada de les residències podrà ser de forma puntual en blocs de 2 hores i per un període esporàdic o també per un període més llarg equivalent al curs escolar. 
 2. L’adjudicació de dies i hores setmanals es realitzarà segons necessitats del projecte i disponibilitat dels espais, i es podrà valorar la renovació una vegada finalitzat el període acordat
 3. L’Estruch no podrà assumir més de 3 projectes de formació per entitat
 4. Caldrà emplenar una sol·licitud per cada projecte en el cas de les entitats que presenten més d’un projecte de formació a desenvolupar a l’Estruch.

Període

Del 7 d’octubre del 2024 al 26 de juliol del 2025. 

En emplenar la sol·licitud cada projecte especificarà el calendari preferent, però les dates definitives s’acordaran posteriorment entre les dues parts.

Espais disponibles 

Sales d’assaig (d’ús no exclusiu):

Sala 1,2,3,9 (mides : entre 95 i 250 m2 terra de fusta amb equip de so fix)

Sala, 6, 7 (mides entre 42 i 52 m2 terra de panot sense equip de so fix)

Dotació tècnica de les sales

 • Equip de so amb entrada minijack
 • Material de videoprojecció (segons disponibilitat).
 • Es prioritzarà la sala 1 (amb linòleum) i la sala 9 ( amb miralls) per a la formació de  teatre de cos, moviment i dansa, donat que tenen millors condicions per a la pràctica d’aquesta disciplina. 
Sabadell, 3 de juny de 2024

 BASES XIX CERTAMEN COREOGRÀFIC DE SABADELL

 

El Certamen coreogràfic de Sabadell es realitza des de l'any 2006, aquesta és per tant la dinovena edició. És una iniciativa de l'Associació de Dansa Petit Món amb tot el recolzament de l'Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu de l'Ajuntament de Sabadell. L'objectiu d'aquest certamen és donar suport i difondre les creacions dels talents emergents en l'àmbit de la dansa.

Requisits

 • Es poden presentar peces de dansa contemporània i dansa moderna.
 • Durada de la peça: de 8 a 15 minuts, excepte els solos, de 4 a 6 minuts.
 • No hi ha limitació en el nombre de ballarins.
 • De tots els treballs presentats, se’n seleccionaran (un màxim de 6 en funció de la durada). 
 • Disponibilitat per presentar la peça el dia 5 d’octubre del 2024 al teatre de l’Estruch (Sabadell)

En el cas de ser seleccionats per participar al certamen:

 • El divendres 4 d'octubre i dissabte 5 d’octubre cada companyia disposarà del temps necessari per realitzar un petit assaig amb la il·luminació de la peça i comptarà amb la coordinació i suport del personal tècnic de l'Estruch.
 • El cost de l'estança per assistir al certamen el dia 5 d'octubre és a càrrec dels concursants. En el cas de companyies que provinguin de l'estat espanyol o de l'estranger, s'allotjarà els participants als habitatges de l'Estruch, sempre i quan aquests es trobin disponibles.

Calendari

 • Publicació de la convocatòria: 14 de maig de 2024.
 • Recepció de sol·licituds: fins al 24 de juny a les 23:59 h.
 • Publicació de la resolució de la convocatòria: 9 de juliol de 2024 a la web de l’Estruch (també per correu electrònic als finalistes)
 • Les peces seleccionades es presentaran al teatre de l'Estruch el dia 5 d'octubre de 2024 a partir de les 19 h (en format espectacle)

Premis

 • 1r premi: 2000€ i una residència d’investigació d’un mes a l’Estruch amb possibilitat d’allotjament depenent de la disponibilitat 
 • 2n premi: 1.000 €.
 • 3r premi: 600 € (Premi Popular)
 • Premi NunArt: residència de creació a NunArt
 • Premi CSD Institut del teatre: acompanyament/tutorització/coach/ajudantia en la composició de la peça o d’una propera creació coreogràfica.
 • Premi Centre cívic Barceloneta: residència de creació al Centre cívic Barceloneta i presentació de la peça en programació.
 • Premi Certamen de Madrid/pasoa2: Participació del coreògraf guanyador al taller de formació del Certamen Coreográfico de Madrid/pasoa2

Sol·licitud

Cal emplenar el formulari de sol·licitud que trobareu en aquest enllaç

Jurat

El jurat professional atorga, al final de la presentació, el 1r, el 2n premi i el públic assistent podrà escollir el premi popular (3r premi). Els altres premis seran atorgats per un representat en cada cas. Cap premi podrà quedar desert.

El jurat durant la deliberació el dia del certamen podrà acordar i resoldre qualsevol qüestió relacionada amb els premis.

Està format per:

 • Laura Kumin, Directora del Certamen coreogràfic de Madrid/pasoa2. 
 • Carles Salas Director del conservatori superior d dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona
 • Representant de NunArt Creacions
 • Mery de Lorenzi responsable del projecte de dansa del Centre Cívic Barceloneta
 • Elena Castellanos i Xian Martinez i Elena  (coreògrafs de la peça guanyadora 1r premi de l’edició 2023 del Certamen de Sabadell
 • Marta Gorgs, artista de les arts del moviment a la Cia Sifó 
 • Ivana Miño, actriu i ballarina
 • Marina Gatell, actriu

Criteris de selecció:

 • Coherència coreogràfica
 • Innovació
 • Connexió entre la narració argumental i el treball artístic
 • Originalitat en la proposta
 • Concepte global de la peça
 • Posada en escena
 • Interpretació dels ballarins
 • Altres criteris de valoració: música, vestuari i elements escenogràfics.
 • Es valoraran tots els treballs, però es tindrà molt en compte les coreografies inèdites de nova creació.

Podeu veure vídeos d'altres edicions del Certamen aquí:

Per qualsevol dubte contacteu amb: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  

 

Sabadell, 14 de maig de 2024