CA EN ES

 

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES DE DANSA I NOUS FORMATS SET 2021 - JUL 2022

Fotografia de l'activitat

INFORMACIÓ GENERAL DE LA CONVOCATÒRIA
L'Estruch, Fàbrica de creació de les arts en viu, és un equipament municipal de Sabadell que compta amb diferents espais de residència i de difusió escènica
Obrim convocatòria pel període DE SETEMBRE 2021 A JULIOL 2022
Data límit per entregar les sol·licituds: 25 d’abril de 2021

La convocatòria de residències de dansa té dues modalitats:
RESIDÈNCIA D’INVESTIGACIÓ (sala d’assaig) de setembre 2021 a juliol 2022
RESIDENCIA TÉCNICA (al teatre) només es podran realitzar de gener a juliol 2022

L’ESTRUCH OFEREIX:
Cessió d’espais tècnicament dotats (sales d’assaig i teatre)
Les companyies que siguin seleccionades en aquesta convocatòria també podran accedir l’allotjament amb cuina, que sempre s’hauran de compartir amb altres artistes. Aquest servei s’oferirà en funció de la seva disponibilitat.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIA DE DANSA I DE NOUS

FORMATS ESCÈNICS setembre 2021 - juliol 2022
Data màxima de recepció de projectes: 20/4/2021 a les 24h

COMISSIÓ DE SELECCIÓ
La comissió de selecció de projectes està formada per professionals del sector en els camps de la difusió, la producció i la formació relacionades amb la dansa i els nous formats escènics. La comissió valorarà positivament que les creacions siguin pròpies i també el grau d'investigació del projecte. Tanmateix, al tractar-se dels responsables de centres i programacions de referència a Catalunya, la comissió també treballarà amb l'objectiu de donar màxima difusió a les propostes artístiques que siguin finalment seleccionades.
En la present convocatòria la comissió estarà formada per:
. Elena Carmona, directora del Graner, Fàbrica de Creació de Barcelona
. Mariona Betriu , nova directora Festival TNT
. Thomas Noone, coreògraf i assessor de dansa del Sant Andreu Teatre (SAT)
. Tena Busquets, Directora del Festival Sismògraf d'Olot
. Margarida Troguet, comissariats i acompanyaments escènics, vicepresidenta CONCA
. Semolinika Tomic, responsable de l'Antic Teatre
. Carles Mallol, de La Caldera de Barcelona
. Manel Rodríguez, director de l'Estruch
. Salut Tarruell, responsable del programa de dansa de l'Estruch

CRITERIS DE SELECCIÓ
La comissió de selecció valorarà l'interès artístic de la proposta i la seva adequació
als serveis i recursos oferts per L'Estruch.

MODALITATS DE RESIDÈNCIA
la convocatòria de residències de dansa i nous formats escènics té dues modalitats:
1. RESIDÈNCIA D'INVESTIGACIÓ ( en sala d'assaig ) de setembre 2021 a juliol 2022
2. RESIDÈNCIA TÈCNICA ( al teatre ) Només es podran realitzar de gener a juliol 2022
1. RESIDÈNCIA D'INVESTIGACIÓ: adreçada a persones físiques, col·lectius i companyies de dansa i nous formats escènics, de l'àmbit internacional o nacional que vulguin desenvolupar un treball d'investigació i creació, encara que l'objectiu final no sigui l'exhibició immediata d'un espectacle. Permet el treball en els horaris que finalment s'acordin, però també trobar-se amb altres artistes, altres disciplines o amb altres especialistes que puguin nodrir la investigació artística. No és tècnica, per tant les sales no disposen de dispositius d'il·luminació escènica. En el cas que estigui disponible, es cedirà material de videoprojecció i so.
Els espais on es podran realitzar la residència són les diferents sales d'assaig de l'Estruch. Més informació: http://lestruch.sabadell.cat/espais
La durada de la residència dependrà de les necessitats i naturalesa de cada projecte i tindrà un màxim de 5 setmanes i un horari de 10 a 15 h o bé de 16 a 20 h. (No es podrà disposar de la sala en exclusivitat )
2. RESIDÈNCIA TÈCNICA En aquesta convocatòria només es podran demanar residències tècniques al teatre per realitzar en el període de gener a juliol 2022. Adreçada a persones físiques, col·lectius i companyies de dansa i nous formats escènics, de l'àmbit internacional o nacional que estan treballant en un espectacle, que estan arribant al final del seu procés de creació i necessiten suport tècnic per enllestir la producció final.
L'espai on es podrà realitzar la residència és el Teatre de l'Estruch. Més informació i fitxa tècnica : http://lestruch.sabadell.cat/espais
La durada de la residència serà de 5 dies, de dimarts a dissabte i es disposarà de l'espai en exclusivitat. L'Estruch aportarà el personal necessari per treballar les condicions tècniques, sempre en relació al material existent al Teatre. L'horari de treball serà de 10 a 14 i de 15 a 17 h amb la possibilitat de presentar el projecte al teatre dins la programació de l'Estruch al finalitzar la residència, si així s'acorda.

CONDICIONS DE LA CESSIÓ
La companyia o artista seleccionat haurà de fer constar obligatòriament en tots els materials de difusió relacionats amb l'espectacle produït els logotips del centre i el de l'Ajuntament de Sabadell en qualitat d'organisme col·laborador.
Els artistes dels projectes seleccionats hauran de comprometre's a participar en les diverses activitats que s'acordin amb la direcció del centre: la inclusió de l'espectacle en els programes de difusió, les activitats de relació entre els artistes residents o la inclusió en el Programa Educatiu de l'Estruch.
Les companyies o artistes seleccionats en residència signaran un document que regularà la cessió del espai on hi constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, així com també l'acceptació de la normativa d'ús, a més de la contrapartida que s'acordi a canvi de la residència de creació, si s'escau.
L'Estruch es reserva la possibilitat de modificar el calendari sol·licitat per tal d'organitzar el pla definitiu de residències. L'incompliment per part de la companyia o l'artista seleccionat d'aquests pactes deixaran sense efecte la cessió dels espais destinats a la residència. Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix l'Estruch, consulteu www.lestruch.cat o bé truqueu al telèfon 93 717 25 71 i demaneu per Salut Tarruell o Manel Rodríguez.


 Data i Horari: 

Dia: Divendres 21 de maig de 2021

{IAS_icalendar}


 Lloc: 

L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu.
Adreça: c. de Sant Isidre, 140, 08208, Sabadell
Telèfon: 93 717 25 71
Web: L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu

planol


Com arribar-hi?

Més informació