CA EN ES

 

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES DE NAUESTRUCH, PERFORMANCE, ARTS VISUALS SET 21-JUL 22

Fotografia de l'activitat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES DE NAUESTRUCH 2021 - 2022

Data màxima de recepció de projectes: 20/4/2021 a les 24h

Quins són els objectius de les residències de Nauestruch?
• El recolzament de les arts visuals vinculades a les pràctiques performàtiques i el suport a la recerca, la innovació i el desenvolupament d’aquest àmbit creatiu.
• Constituir un espai d'intercanvi comunitari entre les artistes i performers nacionals i internacionals en residència i les artistes sabadellenques, el seu context cultural i la seva ciutat.
• Fomentar aquells territoris artístics interdisciplinaris, híbrids, liminals i col·laboratius que troben en el cos, l’acció, l’event i l’escena el seu material principal de treball.

RESIDÈNCIES DE PRODUCCIÓ ARTISTICA
Quina és la especificitat de la convocatòria de producció artística de Nauestruch?
Oferir taller de treball i infraestructura de producció durant tres mesos, i marc d’exhibició final a projectes d’arts visuals vinculats a les pràctiques performàtiques.

Quin és el seu període de residència?
Residències de tres mesos, amb entrada al mes de setembre de 2021 o al gener o l’abril de 2022.

A qui va adreçat?
A artistes o col·lectius amb interessos creatius vinculats a les pràctiques performàtiques.?

Què s’ofereix?
Taller de treball permanent, individual o compartit de m2
Més informació dels espais: http://lestruch.sabadell.cat/espais
• Espai expositiu, sala o buc d’assaig, o escenari circumstancials necessaris pel desenvolupament i/o exhibició del projecte artístic en residencia.
• Allotjament opcional, amb cuina i lavabo a compartir (en règim d'habitació compartida per un màxim de quatre persones).
• Acompanyament del projecte artístic en residència per part de l’equip curadorial de NauEstruch i comissaris convidats.
• Accés al programa formatiu d’estudis de la performativitat, conferències i seminaris, impartits al llarg del trimestre de residència.
• Suport tècnic i econòmic per a la producció i exhibició del projecte artístic en residència a l’Estruch.
• Foment a la itinerància nacional i/o internacional del projecte artístic produït en residencia.
• Entorn de treball transdisciplinar i comunitari, i vinculació al context cultural i social de Sabadell.

Què és valora?
• La singularitat artística i performàtica, la vocació experimental i transdisciplinar o la interpel·lació a àmbits extra-artístics de la proposta.
• La necessitat d’un us intensiu i calendaritzat del taller de treball, les infraestructures i serveis del centre al llarg del període de residencia.
• L'interès i disponibilitat del sol·licitant per a formar part de les activitats formatives, relacionals i comunitàries de L’Estruch, programades els divendres tarda.
• La capacitat de vinculació de la proposta artística al context sabadellenc o a la comunitat de creadors residents o usuaris ciutadans de l’Estruch.

Què comporta?
• Ús en els termes acordats i calendaritzats del taller de treball assignat a l’artista resident, que en cap cas podrà ser d’una temporalitat menor de les deu hores setmanals.
• Compromís de participació en les activitats de formatives, relacionals i comunitàries de L’Estruch, programades els divendres tarda, així com d’aquelles reunions de residents que es requereixin.
• Retorn en forma d’exhibició o exposició del projecte performàtic produït al final del període de residència, com a contingut de la programació NOW de NauEstruch.
• Inclusió del logotip de L'Estruch o menció en tots els documents de comunicació físics o digitals relacionats amb el projecte produït en residència a NauEstruch.

Condicions de la cessió

Els artistes seleccionats en residència signaran un document que regularà la cessió del espai on hi constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, així com també l’acceptació de la normativa d’ús, a més de la contrapartida que s’acordi a canvi de la residència de creació, si s’escau.
L’Estruch es reserva la possibilitat de modificar el calendari sol·licitat per tal d’organitzar el pla definitiu de residències. L’incompliment per part de la companyia o l’artista seleccionat d’aquests pactes deixaran sense efecte la cessió dels espais destinats a la residència. Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix l’Estruch, consulteu www.lestruch.cat o bé truqueu al telèfon 93 717 25 71 i demaneu per Almudena Manzanal.

Comissió de selecció
Oscar Abril Ascaso, curador de NauEstruch.
Almudena Manzanal, responsable d’Arts Visuals de l’Estruch.
Pablo Martinez, cap de programes del Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
Nuria Gómez, curadora independent.
Núria Llorca, responsable programa Art Emergent Acadèmia de Belles Arts de Sabadell

COM SOL·LICITAR LA RESIDÈNCIA
Empleneu la fitxa de sol·licitud que trobareu AQUI (lincar aquí la fitxa del google form)) abans del 20 d’abril de 2021


 Data i Horari: 

Dia: Divendres 21 de maig de 2021

{IAS_icalendar}


 Lloc: 

L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu.
Adreça: c. de Sant Isidre, 140, 08208, Sabadell
Telèfon: 93 717 25 71
Web: L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu

planol


Com arribar-hi?

Més informació