CA EN ES

 

CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES DE CIRC GEN-JUL 2022

Fotografia de l'activitat

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE RESIDÈNCIES DE CIRC A L’ESTRUCH

L'Estruch, Fàbrica de creació de les arts en viu, és un equipament municipal de Sabadell que compta amb diferents espais de residència i de difusió escènica. Des de l’any 2015 s’estan realitzant residències de creació a la nova Vela, espai que se suma a les sales d’assaig ja existents i al teatre.

Obrim convocatòria pel període de gener a juliol 2022. Data límit de recepció de projectes: 25/04/2021 a les 24h

L’ESTRUCH OFEREIX

? Cessió d’espais tècnicament dotats
? Assessoria artística personalitzada per detectar els aspectes que es poden millorar de cada projecte i oferir els instruments per poder millorar-los. L’assessorament estarà guiat per Jordi Gaspar, director artístic de circ i el suport habitual de la resta de l’equip de gestió del centre. Aquest assessorament inclou tots els àmbits de les diferents fases de producció: creació artística, gestió i qualsevol aspecte tècnic del procés de creació d’un espectacle de circ.
? Les companyies que siguin seleccionades en aquesta convocatòria també podran accedir l’allotjament amb cuina, que sempre s’hauran de compartir amb altres artistes. Aquest servei s’oferirà en funció de la seva disponibilitat.

Les residències de circ tenen dues modalitats:

? RESIDÈNCIA D’INVESTIGACIÓ
? RESIDÈNCIA TÉCNICA

Els projectes seleccionats es faran públics el 28 de maig de 2021 al web de l’Estruch
www.lestruch.cat .


1. COMISSIÓ i CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió de selecció de projectes està formada per professionals del sector en els camps
de la difusió, la producció i la formació tant de circ com de nous formats escènics i té com a objectiu donar màxima difusió a les propostes artístiques presentades. La comissió valorarà positivament que les creacions siguin pròpies i també el grau d’investigació del projecte.

En la present convocatòria la comissió estarà formada per:
· Jordi Gaspar, director artístic de circ de l’Estruch
· Representant de La Central del Circ
· Representant de la comissió artistica de l'Ateneu Nou Barris
. Maria Folguera, directora artística del Circo Price
. Mayi Beobide, responsable programa de circ de l’Estruch

CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió de selecció valorarà l’interès artístic de la proposta i la seva adequació als serveis
i recursos oferts per L’Estruch.

2. MODALITATS DE RESIDÈNCIA


? RESIDÈNCIA D’INVESTIGACIÓ

Permet trobar-se amb altres artistes, altres disciplines artístiques o amb altres especialistes que puguin nodrir la investigació artística. No és tècnica, les sales no disposen de materials d’il·luminació escènica.

Adreçada a persones físiques, col·lectius i companyies de circ, de l’àmbit internacional o nacional que vulguin desenvolupar un treball d’investigació i creació, encara que l’objectiu final no sigui l’exhibició immediata d’un espectacle

El període de residència és de dues setmanes.

Els espais on es pot realitzar la residència són: la Nau B o les sales d’assaigs.

Més informació:

? RESIDÈNCIA TÈCNICA

Per projectes que es troben en les últimes etapes de la producció d’un espectacle de circ. Aquesta modalitat contempla el suport tècnic per enllestir la producció final.
Adreçada a persones físiques, col·lectius i companyies de circ, de l’àmbit internacional o nacional que estan treballant en un espectacle i que estan arribant al final del seu procés de creació.

El període de residència és de dues setmanes.


Els espais on es pot realitzar la residència són: La Vela (Carpa de circ) o el Teatre.

Més informació:


3. COM SOL·LICITAR LA RESIDÈNCIA

Empleneu el formulari de sol·licitud que trobareu en aquest ENLLAÇ abans del 25 d’abril de 2021.


4. TIPUS D’ESPAIS DISPONIBLES Per a residències d’investigació:
? Sales d’assaig. Espais de diferents mides. Horari de 10 a 15 h o de 16 a 20h
? Nau B Espai de 450m2. Alçades: 5,7m fins a les bigues. 7,53m fins a la part de dalt de les bigues. 8,71m és l’alçada màxima a la part central de la Nau. Mides entre bigues 3 metres.Horari de treball de 10 a 20h

Per a residències tècniques:

? La Vela. Carpa de circ amb pista de 9’20 metres de diàmetre i 9 metres d’alçada.
Treball
en exclusivitat de dimarts a dissabte amb suport de fitxa tècnica i personal tècnic. Horari de treball de 10 a 20h
? El Teatre. Espai en exclusivitat de dimarts a dissabte (5 dies) amb suport de fitxa tècnica i personal del teatre. Escenari de 9 x 9 metres i 5 metres d’alçada. Horari de treball de 10 a 14 i de 15 a 17h.
Podeu consultar les característiques i fitxa tècnica dels espais a:


5. CONDICIONS DE LA CESSIÓ

La companyia o artista seleccionat haurà de fer constar obligatòriament en tots els materials de difusió relacionats amb l’espectacle produït els logotips del centre i el de l’Ajuntament de Sabadell en qualitat d’organisme col·laborador.

Els artistes dels projectes seleccionats hauran de comprometre's a participar en les diverses activitats que s’acordin amb la direcció del centre: la inclusió de l’espectacle en els programes de difusió, les activitats de relació entre els artistes residents o la inclusió en el Programa Educatiu de l’Estruch.

La companyies o artistes seleccionats en residència hauran de signar un document que regularà la cessió de l'espai on hi constaran el calendari, els horaris i les sales utilitzades, així com també l’acceptació de la normativa d’ús, a més de la contrapartida que s’acordi a canvi de la residència de creació, si s’escau.

L’Estruch es reserva la possibilitat de modificar el calendari sol·licitat per tal d’organitzar el pla definitiu de residències.

L’incompliment per part de la companyia o l’artista seleccionat d’aquests pactes deixaran sense efecte la cessió dels espais destinats a la residència.

Per a més informació dels espais, serveis, durada i tipologia de residències de producció que ofereix l’Estruch, consulteu www.lestruch.cat o bé truqueu al 93 717 25 71 i demaneu per Mayi Beobide o Manel Rodríguez.


 Data i Horari: 

Dia: Divendres 21 de maig de 2021

{IAS_icalendar}


 Lloc: 

L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu.
Adreça: c. de Sant Isidre, 140, 08208, Sabadell
Telèfon: 93 717 25 71
Web: L’Estruch, Fàbrica de Creació de les Arts en Viu

planol


Com arribar-hi?

Més informació