David Mallols

   


 

 


Autor: David Mallols

Títol: ENFOCANT L’ESTRUCH. Com comuniquem l’art contemporani?

Data: 11 de febrer de 2014

Tipologia: Reportatge

Descripció:

Enfocant l’Estruch és un taller d’introducció a la realització i edició de reportatges audiovisuals, utilitzant els mitjans d’enregistrament que els joves tenen més a l’abast: els seus telèfons mòbils. Cada grup de treball fa el seguiment d’un dels artistes o una de les companyies residents a l’Estruch, documentant la seva jornada de treball, gravant fragments dels seus assaigs i entrevistant els artistes. Seguidament, els participants editan les imatges copsades fent servir els programes i el maquinari del Medialab de l’Estruch.
L’objectiu del taller és posar a prova la nostra capacitat d’entendre i comunicar l’art contemporani a un públic divers i heterogeni per mitjà del llenguatge audiovisual.
Enfocant l’Estruch també pretén fomentar la reflexió crítica sobre les noves tecnologies de la informació  i sobre les noves formes que té la ciutadania per informar al món sobre allò que succeeix a l’àmbit local

 

Etiquetes: Metaestruch, Mallols, 2014