Divendres 29 de novembre de 2019, Passis: a les 20.15 h i a les 22 h
EstruchBar.